Phrasal verbs with "take"

by hammerbcn
(20 terms)
term Description
take sth apart, take apart sth
take sth off
take off
take sth away
take over
take over sth
take sth up
take sb in
take after sb
take sth back, take back sth
take sth down, take down sth
take sb down
take sb on
take sb aback
take sb out
take sb down
take sth in
take sth up
take out
take sth on