Words used with the verb "make"

by hammerbcn
(58 terms)
term Description
make the bed
make a meal
make dinner
make lunch
make breakfast
make amess
make a fuss
make a decision
make a phone call
make a suggestion
make a scene
make an attempt
make excuses
make an effort
make arrangements
make progress
make tea
make coffee
make amends
make a comment
make a fortune
make friends
make a payment
make plans
make a face
make an offer
make a bet
make a bid
make a change
make a choice
make a case
make a deal
make a confession
make a difference
make a mistake
make a dent
make an impression
make a profit
make a loss
make money
make a move
make a point
make trouble
make time
make up with sb
make out sth
make sth out
make out with sb
make up a story
make a break for it
make and model
make a living
make up with sb
make sb cry
make sb smile
make sb laugh
make sb do sth
make a joke