Words 1-20

by laspenasmias
ES to EN, FR, TR
(20 terms)
term Description
abalanzarse sobre / contra se jeter sur ///// üzerine atlamak (kurtarmak, yakalamak için)
abarcar comprendre ///// içermek
abordar traiter ///// halletmek
abrochar fermer ///// düğmeleri iliklemek, kemeri takmak
acertar trouver ///// iyi tahmin etmek
absorber absorber ///// emmek
acercarse a se rapprocher de ///// yaklaşmak
aclarar éclaircir ///// aydınlatmak
acomplejar complexer ///// karışmak
acordarse de  se souvenir de ///// hatırlamak, hatırlatmak
acostarse se coucher ///// yatmak
actuar agir, jouer ///// hareket etmek, (filmde) oynamak
adelgazar maigrir ///// zayıflamak
adivinar deviner ///// önceden görmek, tahmin etmek
admitir admettre ///// kabul etmek
adquirir acquérir ///// elde etmek
afeitarse se raser ///// tıraş olmak
aferrarse s'accrocher ///// tutunmak, sığınmak
atrapar attraper ///// yakalamak
agarrar attraper ///// yakalamak, yakalanmak