The Ghost in the attic

by MarianaVorenka
(16 terms)
term Description
Treasure скарб
Attic горище
Ghost привид
thunderstorm гроза
swear присягатись
whisper шепотіти
cruel жорстокий
evil лихий
warrior воЇн
nonsense нісенітниця!;дурниці!
exist існувати
interrupt переривати
patience терпіння
reply відповідати
terrified наляканий
explorer дослідник